Usmernenie o slávení verejných bohoslužieb

Dišpenz od účasti na slávení sv. liturgie: Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na bohoslužbách je od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedieľ a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a … More Usmernenie o slávení verejných bohoslužieb