Usmernenie o slávení verejných bohoslužieb

Dišpenz od účasti na slávení sv. liturgie: Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na bohoslužbách je od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedieľ a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a … More Usmernenie o slávení verejných bohoslužieb

Posvätenie ozimín a slávnosť sv. prijímania

V nedeľu 26.4.2020 bude posvätenie ozimín, ktoré si môžete vyzdvihnúť po sv. liturgii pred chrámom (podobne ako na Kvetnú nedeľu). Po sv. liturgii v Strážskom (cca 11:00) sa pred sakristiou uskutoční stretnutie rodičov detí ohľadom slávnosti sv. prijímania. Účasť je nutná. Pri každej súkromnej návšteve chrámu dodržiavajte odstup 2 metre, používajte dezinfekciu a ochranné rúško. … More Posvätenie ozimín a slávnosť sv. prijímania

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie

Udeľuje sa dar mimoriadnych odpustkov pre veriacich postihnutých chorobou Covid19, bežne nazývanou koronavírus, ako aj zdravotníckym pracovníkom, rodinným príslušníkom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, aj modlitbou, o týchto starajú. „V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí“ (Rim 12, 12). Slová, ktoré napísal sv. Pavol Cirkvi v Korinte zaznievajú celými … More Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie

Intronizácia Božieho Slova v rodinách

Svätý Otec František apoštolským listom vo forme motu proprio s názvom Aperuit illis zo dňa 30.9.2019 ustanovil „Nedeľu Božieho slova“. Od Prvej adventnej nedele v r. 2019 až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020) sa v jednotlivých krajinách slávi Rok Božieho slova a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala. V našej eparchii sa na … More Intronizácia Božieho Slova v rodinách